Tấm Mica
bang gia mica

BẢNG GIÁ MICA

  • Mã SP: BẢNG GIÁ MICA
  • Lượt xem: 1017
Mô tả chi tiết
QUY CÁCH (mm) MICA TRONG CK 20% MICA SỮA CK 20%  MICA MÀU CK 20%
2 696,000 556,800 736,000 588,800 776,000 620,800
3 998,000 798,400 1,038,000 830,400 1,078,000 862,400
4 1,330,000 1,064,000 1,370,000 1,096,000 1,410,000 1,128,000
5 1,663,000 1,330,400 1,703,000 1,362,400 1,743,000 1,394,400
6 1,995,000 1,596,000 2,035,000 1,628,000 2,075,000 1,660,000
8 2,661,000 2,128,800 2,701,000 2,160,800 2,741,000 2,192,800
10 3,326,000 2,660,800 3,366,000 2,692,800 3,406,000 2,724,800
12 3,990,000 3,192,000 4,030,000 3,224,000 4,070,000 3,256,000
15 5,229,000 4,183,200 5,269,000 4,215,200 5,309,000 4,247,200
18 6,274,000 5,019,200 6,314,000 5,051,200 6,354,000 5,083,200
20 6,972,000 5,577,600 7,012,000 5,609,600 7,052,000 5,641,600
25 9,115,000 7,292,000 9,155,000 7,324,000 9,195,000 7,356,000
30 10,938,000 8,750,400 10,978,000 8,782,400 11,018,000 8,814,400
             
BẢNG GIÁ MICA TRUNG QUỐC (tiền mặt)
QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ          
1.2        300,000          
2        370,000          
3        480,000          
4        720,000          
5        790,000          
Sản phẩm khác